Langhenkel Bewindvoering hanteert de jaarlijks door het LOVCK (Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters) vastgestelde tarieven. Voor het opstarten van beschermingsbewind wordt een eenmalig intaketarief in rekening gebracht. Dit tarief wordt in rekening gebracht na uitspraak beschermingsbewind door de Kantonrechter. Indien er onvoldoende inkomen of vermogen aanwezig is, wordt er voor u bijzondere bijstand (voor beschermingsbewind) aangevraagd door Langhenkel Bewindvoering.

Voor 2018 zijn voor professionele bewindvoerders de navolgende tarieven vastgesteld:

Beschermingsbewind:

Maandelijkse vergoeding standaard bewind
Maandelijkse vergoeding problematische schulden
Intake (éénmalig)
Intake waaraan vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden
Verhuizing, ontruiming, verkoop  woning
Eindafrekening & verantwoording
€ 111,29
€ 144,02
€ 628,47
€ 471,90
€ 392,77
€ 235,71

Beschermingsbewind 2-persoons huishouden:

Maandelijkse vergoeding standaard bewind
Maandelijkse vergoeding problematische schulden
Intake (éénmalig)
Intake waaraan vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden
Verhuizing, ontruiming, verkoop  woning
Eindafrekening & verantwoording
€ 133,55
€ 172,83
€ 754,19
€ 566,28
€ 392,77
€ 282,78

Curatele / Beschermingsbewind & Mentorschap:

Maandelijkse vergoeding
Maandelijkse vergoeding problematische schulden
Intake (éénmalig)
Intake waaraan vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden
Verhuizing, ontruiming, verkoop  woning
Eindafrekening & verantwoording
€ 1.200,32
€ 1.229,77
€ 1.131,23
€ 1.989,78
€ 1.392,77
€ 1.235,71

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Klik hier voor aanmelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *